Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Kamila Wzientková

Konzultační hodiny pro školní rok 2022/2023: 

 • Žáci: pondělí, středa 7:30 - 8:30
 • Zákonní zástupci: pátek 7:15 - 9:00, úterý 13:00 - 15:00 (po předchozí domluvě)                         

Kabinet: kabinet zástupkyně ředitelky školy

Činnost výchovného poradce:

 • poskytuje poradenskou a informační činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání
 • zjišťuje zájem žáků o další studium, spolupracuje s třídním učitelem
 • shromažďuje informace o možnostech studia na středních školách
 • spolupracuje s Úřadem práce v Karviné, zástupci středních škol a podniků
 • zajišťuje pro žáky a rodiče besedy a přednášky z oblasti volby povolání, školní zralosti, výukových problémů žáků
 • ve spolupráci s třídními učiteli provádí depistáž žáků s výukovými problémy a navrhuje další péči o tyto žáky
 • podílí se na zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky
 • poskytuje informace rodičům a žákům o možnostech využití  služeb pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogického centra a dalších odborných zařízení v diagnostice a nápravě výchovných a výukových problémů
 • ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky a navrhuje další péči o ně

Důležité adresy a telefonní čísla

Pedagogicko-psychologická poradna Bohumín: 734 355 984

Speciálně pedagogické centrum Karviná: 596 314 923, 731 429 211 (vady řeči), 731 429 212 (LMR)

Informační a poradenské středisko ÚP: 950 126 343

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...