INFORMACE  KE  STRAVOVÁNÍ

1. u žáků, kteří nastupují do školy od 25.5.2020 a mají zájem o stravování,

    budou platby staženy za květen i červen současně v květnu 2020.

2. u plateb provedených hotově - v kanceláři se budou vyplácet odhlášky za měsíc

    březen 2020 v době od 7,30 - 8,00 hod.                                          

3. školné za školní družinu za měsíc duben bude vráceno v květnu 2020 na účty,

    školné za květen a červen se neplatí.                    

4. v případě dotazů volejte p. Šumkové na tel. 596033019

Stravování

Stravování je zajištěno ve školní jídelně. Obědy můžete nahlásit v kanceláři ekonomky školy /ing. Alena Šumková, tel. 596033019, mobil 731 130 707/.
 
Stravné se platí inkasem, v ojedinělých případech lze zaplatit hotově v kanceláři školy.
 
K úhradě stravného inkasem je potřeba zadat v bance nebo v internetovém bankovnictví povolení k inkasu /ne trvalý příkaz/ ze svého účtu na účet školy 0101317891 / 0800.
Potvrzení o povolení inkasa doručit p. Šumkové.
 
Limit platby: 700,- Kč, v případě platby školní družiny 850,- Kč
Je-li úhrada za 2 nebo více sourozenců, je potřeba limit navýšit.
 
Platí se předem! Pokud platba nebude stažena inkasem do zahájení nového měsíce,
budete upozorněni na uvedený e-mail nebo telefonicky.
V tomto případě můžete stravné zaplatit hotově v kanceláři ekonomky nebo zaslat
platbu na účet 0101317891/0800.
V případě, že se žák už nebude dále stravovat, je nutno oznámit tuto skutečnost
ekonomce školy. /Nestačí jen zrušit povolení k inkasu v bance. /
 
Ceny stravného:
 - žáci ve věku 6 - 10 let 24,- Kč
 - žáci ve věku 11 - 14 let 26,- Kč
 - žáci kteří dovrší ve školním roce 15 let 29,- Kč
   
Odhlašování obědů:
Obědy se odhlašují vždy den předem p. ekonomce na telefonní číslo 596033019
nebo 731130707.
Pokud oběd není odhlášen, je možno si ho první den odebrat do jídlonosičů.
Pokud nejsou obědy odhlášeny další dny - je nutno doplatit do plné ceny stravného
 /žák má nárok na dotovaný oběd pouze první den své absence/.
Doplatek činí 35,- Kč za oběd.
 
Peníze za odhlášené obědy se vrací vždy za předminulý měsíc, např. při provedení
inkasa za listopad, bude céna obědů snížena o cenu odhlášených obědů za září.