POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE E-STRAVY
=========================================
Internetový portál naleznete na stránce: www.estrava.cz nebo m.estrava.cz pro
mobilní telefony.
 
1. Zadat kód zařízení: klikněte na číslo identifikace 0033 nebo 33 přímo vepište do
příslušného rámečku.
2. Zadat kód uživatele: číslo čipu bez počátečních 0
3. Zadat heslo: každému je přiděleno přístupové heslo ve tvaru:
Iniciály (malá počáteční písmena jména a příjmení) + číslo čipu (bez počátečních 0)
Po prvním přihlášení si nastavte nové heslo.
4. Objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.
5. V hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
6. Pak proveďte požadované změny: 1,2 – jídlo;0 – odhláška
V případě, že zvolíte č. 3, bude oběd změněn na č. 1 – oběd č. 3 je určen pouze pro
cizí strávníky a zaměstnance.
V případě, že nebudou obědy v době nepřítomnosti žáka odhlášeny, bude doúčtován
doplatek do plné ceny oběda ve výši 37,- Kč/oběd.
7. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn!!!
Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána. Je nutno nastavit email
pro potvrzení změn na portálu.
Je nutné, aby strávník měl zakoupené obědy na dané dny, ve kterých chce změny
provádět.
 

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY
 
Od 1.9.2020 dochází k navýšení ceny oběda.
 
žáci 7 - 10 let 25,- Kč
žáci 11 - 14 let 27,- Kč
žáci, kteří ve školním roce dovrší 15 let 30,- Kč
 
Stravné se platí inkasem, v ojedinělých případech je možno hradit hotově v kanceláři školy.
číslo účtu příjemce platby (ZŠ, MŠ): 0101317891
Kód banky: 0800
 
Limit inkasa:   
 
žáci 7 - 10 let 22 x 25 = 550,- Kč
žáci 11 - 14 let 22 x 27 = 594,- Kč
žáci, kteří ve školním roce dovrší 15 let 30 x 22 = 660,- Kč
 
V případě platby školní družiny je potřeba limit stravného navýšit o 150,- Kč.
Odhlašování obědů:
Obědy se odhlašují vždy den dopředu p. ekonomce na telefonní číslo 596033019 nebo 731130707 do 13,00 hodin.
Pokud není oběd odhlášen, je možno si ho v první den nepřítomnosti žáka odebrat do jídlonosiče. Další dny nepřítomnosti žáka lze odebírat oběd jen za plnou cenu, žák nemá nárok na dotovaný oběd.
 
Plná cena oběda:
 
žáci 7 - 10 let 62,- Kč
žáci 11 - 14 let 64,- Kč
žáci, kteří ve školním roce dovrší 15 let 67,- Kč
 
Doplatek k dotovanému obědu tedy činí 37,- Kč za oběd.
 
Peníze za odhlášené obědy se vrací vždy za předminulý měsíc, tedy při provedení inkasa za listopad bude cena oběda snížena o cenu odhlášených obědů za září.
 
Žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování a platbě inkasem a nechtějí se stravovat - nutno odhlásit
u p. ekonomky.
STRAVOVÁNÍ  2020/2021
 
Ve školním roce 2020/21 dochází ke změnám ve stravování.
Každý strávník si musí zakoupit čip, kterým se prokáže v jídelně, že má zaplaceny obědy.
Čipy á 100,- Kč budeme prodávat ve vestibulu školy.
Od 1.10.2020 budou mít všichni žáci možnost výběru ze dvou jídel.
Další informace týkající se přihlašování uživatele a provádění změn v E-stravě /výběru oběda č. 2, odhlašování obědů/ sdělíme na webových stránkách a na nástěnce ve vestibulu v průběhu měsíce září.
 
Rodiče mohou zakoupit čip ve dnech:
 
úterý 1.9.2020 8 - 10 hodin
středa 2.9.2020 7 - 8 hodin 14 - 15 hodin
 
Žáci mohou zakoupit čip každý den o přestávce 9,40 - 10,00 hodin.