AKTUALITY – STRAVNÉ
 
Strávníci si mohou zkontrolovat měsíčně vyúčtování stravného po přihlášení
na www.estrava.cz v oddíle Finanční informace.
 
Nastavení oběda č. 1,2 nebo odhlášky lze provést i na dotykovém mobilu.
Postup pro přihlášení na dotykovém mobilu:
Pro OS Android:
V mobilu najdete aplikaci Obchod Play, zadáte si do vyhledávání estrava Ulrich, kliknete na
aplikaci eStrava a nainstalujete ji.
Pro iPhone:
V mobilu najdete aplikaci App store, další postup je stejný.
 
INFORMACE PRO ŽÁKY 9. TŘÍDY A ŽÁKY, KTEŘÍ SE NEBUDOU DÁLE STRAVOVAT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žáci 9. třídy po odebrání oběda 30.6.2021 vraťte v kanceláři čip, záloha 100,- Kč Vám bude
vrácena.
OSTATNÍ ŽÁCI
---------------------
Žákům, kteří se nebudou v příštím školním roce stravovat ve školní jídelně, odhlaste prosím
obědy u ekonomky školy tel. 596033019 nebo 731130707. Záloha za čip Vám bude vrácena.
INFORMACE KE STRAVNÉMU V PROSINCI 2020
Obědy za dny 21. a 22.12.2020 odhlásí žákům hromadně ekonomka školy.
Inkaso na stravné v lednu 2021 bude staženo 23.12.2020.
Strávníci, kteří platí hotově si přijdou zaplatit obědy na leden do pátku 18.12.2020.
V pondělí dne 4.1.2021 bude pouze oběd č. 1, případné odhlášky proveďte do 22.12.2020.
 
POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE E-STRAVY
=========================================
Internetový portál naleznete na stránce: www.estrava.cz nebo m.estrava.cz pro
mobilní telefony.
1. Zadat kód zařízení: klikněte na číslo identifikace 0033 nebo 33 přímo vepište do
příslušného rámečku.
2. Zadat kód uživatele: číslo čipu bez počátečních 0
3. Zadat heslo: každému je přiděleno přístupové heslo ve tvaru:
Iniciály (malá počáteční písmena jména a příjmení) + číslo čipu (bez počátečních 0)
Po prvním přihlášení si nastavte nové heslo.
4. Objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.
5. V hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
6. Pak proveďte požadované změny: 1,2 – jídlo; 0 – odhláška
V případě, že zvolíte č. 3, bude oběd změněn na č. 1 – oběd č. 3 je určen pouze pro
cizí strávníky a zaměstnance.
V případě, že nebudou obědy v době nepřítomnosti žáka odhlášeny, bude doúčtován
doplatek do plné ceny oběda ve výši 37,- Kč/oběd.
7. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn!!!
Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána. Je nutno nastavit email
pro potvrzení změn na portálu.
Je nutné, aby strávník měl zakoupené obědy na dané dny, ve kterých chce změny
provádět.
 
INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY
Ceny obědů od 1.9.2020.
žáci 7 - 10 let 25,- Kč
žáci 11 - 14 let 27,- Kč
žáci, kteří ve školním roce dovrší 15 let 30,- Kč
Stravné se platí inkasem, v ojedinělých případech je možno hradit hotově v kanceláři školy.
číslo účtu příjemce platby (ZŠ, MŠ): 0101317891
Kód banky: 0800
 
Limit inkasa:   
žáci 7 - 10 let 22 x 25 = 550,-Kč
žáci 11 - 14 let 22 x 27 = 594,- Kč
žáci, kteří ve školním roce dovrší 15 let 30 x 22 = 660,- Kč
V případě platby školní družiny je potřeba limit stravného navýšit o 150,- Kč.
Odhlašování obědů
--------------------------
Obědy se odhlašují vždy den dopředu na portále e-strava, případně p. ekonomce na telefonní číslo 596033019 nebo 731130707 do 13,00 hodin.
Pokud není oběd odhlášen, je možno si ho v první den nepřítomnosti žáka odebrat do jídlonosiče.
Další dny nepřítomnosti žáka lze odebírat oběd jen za plnou cenu, žák nemá nárok na dotovaný oběd.
Plná cena oběda:
Žáci 7 – 10 let 62,- Kč
Žáci 11 – 14 let 64,- Kč
Žáci, kteří ve školním roce dovrší 15 let 67,- Kč
Doplatek k dotovanému obědu tedy činí 37,- Kč za oběd.
Peníze za odhlášené obědy se vrací vždy za předminulý měsíc, tedy při provedení inkasa za listopad bude cena oběda snížena o cenu odhlášených obědů za září.
Žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování a platbě inkasem a nechtějí se stravovat - nutno odhlásit u p. ekonomky.