Stravování

Stravování je zajištěno ve školní jídelně. Obědy můžete nahlásit v kanceláři ekonomky školy (Ing. Alena Šumková, tel. 596 033 019, mobil 731 130 707). Stravné se vybírá v předem stanovených termínech na konci kalendářního měsíce ve vrátnici ve vestibulu školy. Mimo tyto termíny jej lze zaplatit pouze od 9:30 do 10:00 v kanceláři školy. Platba může být provedena převodem na účet školy - tuto skutečnost je nutné oznámit ekonomce školy a dohodnout se na údajích.

Poplatek za oběd od 1.1. 2019
    Žáci ve věku 6 - 10 let ---> 24 kč
    žáci ve věku 11 - 14 let ---> 26 kč
    žáci, kteří dovrší ve šk. roce 15 let ---> 29 kč


Odhlašování obědů
Obědy se odhlašují den předem do 13:30 u ekonomky školy (na tel. čísle 596 033 019, mobil 731 130 707). V případě nemoci nebo jiné nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole lze pouze první den nepřítomnosti oběd vyzvednout, následující dny žáci nemají nárok na oběd za zvýhodněnou cenu. V dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole můžete odebírat obědy pouze za plnou cenu.

Bufet
Nachází se ve vestibulu školy. Funguje během přestávek od 7:30 do 12:00.

VÝBĚR STRAVNÉHO

Od 1.9.2015 bude výběr stravného uskutečněn bezhotovostně – inkasem.

Co je třeba udělat pro bezhotovostní platbu?

  • V bance, kde máte zřízen svůj běžný účet, nebo v internetovém bankovnictví v počítači zadat povolení k inkasu /ne trvalý příkaz/ ze svého účtu na účet školy.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace

Číslo účtu příjemce platby /ZŠ a MŠ/: 0101317891

Kód banky: 0800

Limit jednotlivé platby: 600,- Kč

V případě, že platíte i školní družinu – 750,-, je-li úhrada za 2 nebo více sourozenců, je potřeba limit navýšit.

Nezadávat variabilní ani specifický symbol.

Počáteční datum účinnosti /datum povolení inkasa/: 20.8.2015

Nechat si potvrdit v bance povolení inkasa pro ZŠ.

  • Potvrzení o povolení inkasa z banky nebo z internetového bankovnictví doručit p. Šumkové, ekonomce ZŠ do 30.6.2015.

  • Zajistit, aby na Vašem účtu v bance byl dostatek hotovosti.

  • V případě neúspěšné platby inkasem, je nutno zaplatit hotově u ekonomky školy.

Potvrzení - inkaso.docx (14217)

Platí se předem!!! Pokud platba nebude stažena inkasem do zahájení nového měsíce, budete upozornění na e-mail uvedený v potvrzení k inkasu. Pokud do 7 dní od upomínky nebudou obědy zaplaceny nebo se neozvete, vyřazujeme strávníka z evidence. V případě, že se žák už nebude dále stravovat, je nutno oznámit tuto skutečnost p. ekonomce.

 

ODHLÁŠKY:

Obědy se odhlašují vždy den předem p. ekonomce na tel. číslo 596033019 nebo 731130707. Pokud oběd není odhlášen, je možno si ho první den odebrat do jídlonosičů. Pokud nejsou obědy odhlášeny další dny – je nutno doplatit do plné ceny stravného /žák má nárok na dotovaný oběd pouze první den své absence./ - doplatek činí 36,- Kč.

Vrácení odhlášených obědů – peníze za odhlášené obědy se budou vracet vždy za předminulý měsíc, např. při provedení inkasa za listopad, bude cena obědů snížena o cenu odhlášených obědů za září.

Přihlášky ke stravování – potvrzení k povolení inkasa, případně další informace – v kanceláři školy u ekonomky Aleny Šumkové.