Školní družina

Informace, tematický plán v příloze ŠD.docx
 
Školní družina má tři oddělení.
Dvě oddělení jsou společně v budově školní družiny (1. máje 436), jedno oddělení v budově základní školy.
 
Provozní doba školní družiny:
11:45 až 16:30 v budově ZŠ
11:45 až 16:30 oddělení v budově ŠD
 
Poplatek činí 150,- Kč za měsíc. Tuto částku je nutno uhradit u ekonomky školy (Ing. Alena Šumková, tel. 596 033 019, +420 731 130 707) společně s platbou stravného za následující měsíc.
Děti odcházejí ze ŠD podle rozpisu na zápisním lístku - odchod dítěte v jinou hodinu je nutno písemně potvrdit nebo se osobně domluvit s vychovatelkou (telefonické omluvy nejsou přípustné).
 
 
Vychovatelky školní družiny:
  • Bc. Radmila Cieslarová – vedoucí vychovatelka
  • Jana Planková
  • Petra Seifertová
 
Kontakty:
  • vedoucí vychovatelka ŠD: +420 734 788 662
  • budova ŠD (1. máje 436): 59 603 31 29, +420 730 521 413
  • budova ZŠ (1. máje 217): 59 603 30 19 (kancelář školy), + 420 731 124 629 (vychovatelka)