Školní družina

Informace, tématický plán v příloze ŠD.docx
 
Školní družina má tři oddělení (75 dětí).
Dvě oddělení jsou společně v budově školní družiny (1.máje 436), jedno oddělení v budově základní školy.
 
Provozní doba školní družiny:
11:45 - 16:30 v budově ZŠ
11:45 – 16:30 oddělení v budově ŠD
Poplatek činí 150,- Kč za měsíc. Tuto částku je nutno uhradit u ekonomky školy (Ing. Alena Šumková, tel. 596 033 019, +420 731 130 707 ) společně s platbou stravného za následující měsíc.
Děti odcházejí ze ŠD podle rozpisu na zápisním lístku - odchod dítěte v jinou hodinu je nutno písemně potvrdit nebo se osobně domluvit s vychovatelkou (telefonické omluvy nejsou přípustné).
 
Vychovatelky školní družiny
Bc. Radmila Cieslarová – vedoucí vychovatelka
Helena Banks
Jana Planková
Kontakty:
budova ŠD (1.máje 436): 59 603 31 29, +420 730 521 413,
 
+420 734 788 662 (vedoucí vychovatelka ŠD)
 
budova ZŠ (1.máje 217): 59 603 3019 (kancelář školy) + 420 731 124 629 (vychovatelka)