Prohlášení o přístupnosti

Forma uveřejňovaných informací na webu www.zsskrecon.cz je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Doporučené doplňkové aplikace a programy

 

Adobe Flash Player - spouštění aplikací naprogramovaných ve Flashi

Adobe Reader - prohlížení souborů PDF

Java - spouštění aplikací naprogramovaných v Javě

MS Word Viewer - prohlížení souborů DOC, DOCX

MS Excel Viewer - prohlížení souborů XLS, XLSX

Open Office - práce se soubory DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX, ODS

 

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu: webmaster@zsskrecon.cz