Škola je umístěna v okrajové části Bohumína. Její součástí je školní družina (cca 500 metrů od budovy školy) a mateřská škola (cca 150 metrů od budovy školy).

 

Novinky

Připravený předškolák=úspěšný žák

01.12.2021 07:53

Projekt - poděkování.doc

Z provozních důvodů se od 1.12.2021 do odvolání vaří jen obědy č. 1.

01.12.2021 07:48

Pozvánka - protidrogový vlak 24.11.-25.11.2021

19.11.2021 09:00

Testování žáků 22.11. a 29.11.

19.11.2021 07:35

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19.

Informace k testování:

7,15 – 7,45      

možnost testování žáků 1. – 5. třídy za přítomnosti rodičů v tělocvičně školy

v 7,40                 

společné testování žáků ve třídách za přítomnosti třídních učitelů

Ranní ŠD          

testování při příchodu ve vestibulu školy

                         (příchod do ranní ŠD do 7,20 hod.)

 

Testování začíná 7,40 hod. ve třídách – nutný včasný příchod do školy!!!!

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

-po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)

-po prodělané nemoci covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) 

-žáci, kteří doloží aktuálně platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (antigenní test platný 24 h., PCR test platný 72 h.)

Žáci, kteří nebudou otestování, musí mít respirátor nebo chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole (včetně výuky) i ve venkovních prostorech (pokud není možno dodržet rozestup 1,5 m), nesmí cvičit v uzavřených prostorách, nesmí zpívat (pokud není možno dodržet rozestup 2 m), při konzumaci potravin a nápojů musí sedět v lavici a udržovat odstup od okolí minimálně 1,5 metru.

Při pozitivním výsledku testu bude telefonicky vyrozuměn zákonný zástupce o výsledku testu a nutnosti převzetí svého dítěte včetně následného PCR testu.

Pokud žák nebude přítomen na testování ve stanoveném termínu a čase, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu u domovnice školy.

 

Třídní schůzky a konzultace - 23. 11. 2021

16.11.2021 14:00

1.tř. –  8.tř. konzultace  16,00  - 17,30 hod.

9.tř.  třídní schůzky k volbě povolání

Zákonní zástupci, kteří nemají potřebu konzultovat prospěch a chování svých dětí, budou seznámeni se čtvrtletním hodnocením školního roku 2021/22 prostřednictvím Bakaláře ve středu 24.11.2021. 

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vás žádáme o dodržování následujících opatření:

1) Vstup do školy pouze v respirátoru

2) Dodržujte rozestupy min 1,5m od dalších osob na chodbě, ve třídě

3) Po vstupu do školy si vydezinfikujte ruce

4) Po konzultaci opusťte co nejdříve budovu školy

5) Pokud máte příznaky respiračního onemocnění, nechoďte do školy (náhradní

termín si domluvíte s třídním učitelem e-mailem nebo telefonicky)

6) Za každého žáka se může zúčastnit pouze 1 zákonný zástupce (bez dítěte)

 

Děkujeme za pochopení

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>