Školská rada

Složení školské rady pro funkční období 2024-2026

za zřizovatele: p. Vilém Bannert, Mgr. Barbora Sovová 

za zákonné zástupce: p. Monika Kuldánková, p. Walter Filip

za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Ivana Fišerová, Mgr. Naďa Folvarčná

Složení školské rady pro funkční období 2021-2023

za zřizovatele: p. Vilém Bannert, Mgr. Barbora Sovová 

za zákonné zástupce: p. Monika Kuldánková, p. Radim Bloksch

za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Ivana Fišerová, Mgr. Naďa Folvarčná

Činnost školské rady

Vážení zákonní zástupci,

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ukládá povinnost zřídit školskou radu, které je umožněno se podílet na správě školy.

Dle § 168 - Školská rada:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád,  a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ZŠ a SŠ,               
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Zřizovatelem této rady je Město Bohumín, které již radou města dne 24. 8. 2005 usnesením č. 918/62 schválilo: zřizovací listinu školských rad, volební řád školských rad.

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...