Testování žáků od 3. ledna 2022

Vážení zákonní zástupci,
 
dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dochází od 3.ledna 2022 ke změnám v testování žáků ve školách:


1)  v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování 
žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek;
není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni
 
2)  od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu
 
3) testují se všichni žáci, tedy i ti, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci !!!!
 
V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).
 
Pokud bude žák testován pozitivně, bude telefonicky vyrozuměn zákonný zástupce 
o výsledku testu a o nutnosti převzetí svého dítěte včetně následného PCR testu.
 
Pravidla testování ve škole zůstávají stejná:
1) žáci docházející do ranní školní družiny se testují v určeném prostoru vestibulu školy  (6,00 - 7,15 hod.) - nutný příchod do 7,15 hod.
 
2) žáci I.stupně testující se v přítomnosti rodičů - v tělocvičně  7,15  - 7,40 hod.
 
3) ostatní žáci ve třídách v přítomnosti třídního učitele v 7,40 hod.
 
Je nutný včasný příchod do školy - 7,40 hod musí být žáci ve třídách !!!
 
Pokud se žák  dostaví na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu v prostoru ve vestibulu školy - tuto skutečnost ohlásí třídnímu učiteli.
 
Nadále jsou platná hygienická opatření:

  •  chirurgické roušky/respirátory  při pobytu mimo učebnu
  •  pravidelné mytí a dezinfekce rukou
  •  dodržování pravidel osobní hygieny
  •  zákaz vstupu pro osoby s příznaky infekčního onemocnění
  •  omezení kontaktů mezi dětmi a žáky různých tříd a skupin
  •  pravidelné větrávání, důkladný úklid a dezinfekce prostor
     

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...