Testování žáků od 17.1.2022

Testování žáků od 17.1.2022

Vážení zákonní zástupci,
 
od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků 1x týdně (pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu).
 
Testují se všichni žáci, tedy i ti, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci !!!!

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
 
V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).
 
Pokud bude žák testován pozitivně, bude telefonicky vyrozuměn zákonný zástupce o výsledku testu a o nutnosti převzetí svého dítěte.
 
Pravidla testování ve škole zůstávají stejná:

  1. žáci docházející do ranní školní družiny se testují v určeném prostoru vestibulu školy  (6,00 - 7,15 hod.) - nutný příchod do 7,15 hod 
  2. žáci I.stupně testující se v přítomnosti rodičů - v tělocvičně  7,15  - 7,40 hod. 
  3. ostatní žáci ve třídách v přítomnosti třídního učitele v 7,40 hod.

Je nutný včasný příchod do školy - 7,40 hod musí být žáci ve třídách !!!
 
Pokud se žák  dostaví na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu v prostoru ve vestibulu školy – tuto skutečnost ohlásí třídnímu učiteli.
 
Nadále jsou platná hygienická opatření:

  • chirurgické roušky/respirátory  při pobytu mimo učebnu
  • pravidelné mytí a dezinfekce rukou
  • dodržování pravidel osobní hygieny
  • zákaz vstupu pro osoby s příznaky infekčního onemocnění
  • omezení kontaktů mezi dětmi a žáky různých tříd a skupin
  • pravidelné větrávání, důkladný úklid a dezinfekce prostor

Mgr. Renata Wybraniecová

ředitelka školy

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...