Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

 • Ředitelka školy - Mgr. Renata Wybraniecová
 • Zástupkyně ředitelky - Mgr. Kamila Wzientková

Třídní učitelé

 1. Mgr. Kováčiková Pavlína (I.třída)
 2. Mgr. Exnerová Šárka (IIA. třída)
 3. Mgr. Czerchová Jarmila (II.B třída)
 4. Kublová Hana (III.třída)
 5. Bc. Ulmanová Vlasta (IV. třída)
 6. Mgr. Čepeláková Jana (V. třída)
 7. Mgr. Folvarčná Naďa (VI.A třída)
 8. Mgr. Sochová (VI.B třída)
 9. Mgr. Hajdová Hana (VII.A třída)
 10. Mgr. Tašková Veronika (VII.B třída)
 11. Mgr. Fišerová Ivana (VIII. třída)
 12. Mgr. Smítalová Veronika (IX. třída)

Netřídní učitelé

 • Mgr. Marie Valuštíková
 • Mgr. Korbelková Jana
 • Ing. Martin Sobala
 • Mgr. Milan Pětroš
 • Výchovný poradce: Mgr. Kamila Wzientková
 • Metodik prevence: Mgr. Veronika Tašková
 • ICT metodik: Ing. Martin Sobala
 • Web: Mgr. Milan Pětroš
 • Vychovatelky školní družiny - Bc. Radmila Cieslarová, Jana Planková, Vladimíra Nábělková
 • Asistentky: Walicová Martina, Bc. Fajová Jana

Správní zaměstnanci

 • Ekonomka - Ing. Alena Šumková
 • Domovnice - Naděžda Kwiecinská
 • Údržbář - Ing. Habram Miroslav
 • Úklid - Alena Piegrzymová, Ivana Rozkošová, úklid školní družina - Martina Swakoňová

Mateřská škola

 • Friedlová Jana
 • Grygerčíková Taťána
 • Piechová Ludmila - vedoucí učitelka MŠ
 • Mgr. Kwasná Renáta  
 • Vyvialová Anna
 • Suchánková Miluše-školnice