Večerní čtení

Historie Měsíce knihy se začala psát v roce 1955, kdy proběhl první ročník.

Prvním úkolem je účinně pomáhat v tom, aby kniha pronikla do všech končin vlasti, stala se potřebou denního života všech občanů, zvláště mládeže, a plnila tak v širší míře své ideově výchovné poslání.

Měsíc knihy a internetu

V roce 1989 přišla "sametová" revoluce a s ní i mnoho změn. Měsíc knihy přestal být oficiální akcí řízenou z ministerstva a postupně téměř zanikl. Na jeho místo nastoupil Týden knihoven pořádaný Svazem knihovníků a informačních pracovníků, jehož desátý ročník proběhl v minulém roce. S nástupem vizuálních a elektronických médií přišla tištěná kniha o výsadní postavení, což se projevilo mimo jiné i v přejmenování Měsíce knihy na Měsíc knihy a internetu.

Jak už řekl A.S. Puškin:

„Čtení je nejlepší učení. Sledovat myšlenky velkého člověka - to je ta nejzajímavější věda.“

 

Na naší škole proběhl první ročník "Večerního čtení". Tento velký večer vypukl 7. března. Na děti čekalo spousty zábavy, čtení a her. V 18.00 hod. se začaly scházet děti, které přivezly jejich rodiče. Měly s sebou spacáky, plyšového mazlíčka a v neposlední řadě svoji oblíbenou knížku. Některé děti využíly možnost zařádit si ve večerních hodinách v prostorách družiny, jiné se pustily do vyrábění výrobků pro maminky, které oslavili na druhý den MDŽ. Pak nastala chvíle na zahájení našeho večera. Dětem jsme představili náš záměr a po dohodě s dětmi jsme si naplánovali večer. Všichni se shodli na diskotéce a stezce odvahy. Na stezku odvahy nakonec nedošlo...(chyběla odvaha ze stran vychovatelek :-)).V jedné třídě vypukla diskotéka a v druhé třídě se vyráběli pro maminky dárečky. Hráli se hry sochy, barvy apod. Dokonce proběhla i svatba! Na večeři jsme nachystali oblíbené špagety :-). Pak nastala chvíle na představení svých oblíbených knížek. Jako první představil svoji knížku Radim Konečný - Svět draků. Ta zaujala hlavně všechny kluky. Následovala další knížka od Lucky Palové - Horseland. I naší prvňáčci představili svoje oblíbené knížky. Honza Matis - Robinson Crusoe, Vojta Stuš - Pohádky o zvířatech... V 21.00 hod. jsme začali chystat postýlky :-). Hygienu zvládli všichni a nastalo čtení ve spacácích. Četli se jejich vybrané knížky. Také jsme dětem přehráli CD – Když děti pomáhají od J. Molavcové, při kterých děti začaly usínat. Jako první usnul Honza Matis a jako poslední?? A v kolik?? :-). Budíček si děti určili samy a dosti brzo v 6.00 hod. :-(. Nastalo balení spacáků a snídaně. Velkou radost nám udělala paní Doležalová, která nám upekla výborné koláčky. Tímto ji děkujeme. Ještě poslední dodělávky pro maminky, poslední hry a loučení s pěkným večerem. Doufáme, že se tato akce líbila a že ji budeme moci s velkou účastí v příštím roce opakovat.

Vychovatelky družiny Vlaďka Nábělková a Jana Planková