Seznam přijatých dětí do MŠ

Seznam přijatých dětí pro šk. r. 2021/2022
 
dle registr. čísla
 
1/21 dítě přijato
2/21 dítě přijato
4/21 dítě přijato
5/21 dítě přijato
6/21 dítě přijato
7/21 dítě přijato
8/21 dítě přijato
9/21 dítě přijato
10/21 dítě přijato
13/21 dítě přijato
14/21 dítě přijato
15/21 dítě přijato
16/21 dítě přijato
18/21 dítě přijato
20/21 dítě přijato
23/21 dítě přijato
24/21 dítě přijato
26/21 dítě přijato
27/21 dítě přijato
31/21 dítě přijato
34/21 dítě přijato
 

Datum vyvěšení: 6. 6. 2021

Datum stáhnutí vyvěšeného seznamu: 7. 7. 2021

 

Přijaté děti podle registračního čísla.docx 

Zápis MŠ

Zápis dětí do mateřské školy proběhne ve dnech 3.5. - 6.5. 2021 bez přítomnosti dětí.

Podrobné informace a formuláře naleznete v příloze.

 

ZÁPIS DO MŠ informace.doc

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ 2021-2022.doc

Kriteria_pro_přijetí_šk.r.2021-2022.doc

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TRVALÉM BYDLIŠTI DÍTĚTE.doc

evidenční list-1.strana.jpg

evidenční list-2.strana.jpg