Projekty

Ozdravný pobyt žáků v hotelu Jelenovská
V termínu 23. až 27. dubna 2019 se děti mateřské školy zúčastní ozdravného pobytu s názvem
„V přírodě jsme v pohodě“ v hotelu Kamzík, který se nachází v Karlově pod Pradědem v CHKO
Jeseníky.
Tento ozdravný pobyt je uskutečňován v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí
se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který financuje ubytování a
stravování žáků.
Hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení znalostí a dovedností dětí v environmentální
oblasti.
„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí.“
Odkazy
Ministerstvo životního prostředí: www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí: www.sfzp.cz
 
Výběrové řízení – ozdravný pobyt dětí MŠ
Výzva k podání nabídek
Tato výzva podléhá interní směrnici o zadávání veřejných zakázek ZŠ a MŠ Bohumín-Skřečoň,
vycházející ze směrnice města Bohumína. Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (ubytování a stravování dětí mateřské školy)
na akci s názvem V přírodě jsme v pohodě. Datem vyhlášení výzvy je 24 říjen 2018. Termín pro podání
nabídek vyprší 8. listopadu 2018 ve 14.00 hodin.
Pobyt může být uskutečněn v období od 1. března do 18. dubna 2019 nebo od 23. dubna do 27.
dubna 2019.
Místo plnění může být na základě schváleného projektu jen ve vybraných lokalitách tří okresů:
Bruntál, Frýdek-Místek, Vsetín. Konkrétní povolené lokality jsou uvedeny v „Přehledu oblastí s
vyhovující kvalitou ovzduší“ zveřejněných jako příloha č. 7 výzvy NPŽP č. 13/2017 na stránkách
https://www.mzp.cz/cz/narodni_program_zivotni_prostredi_trinacta_vyzva.

Ozdravný pobyt žáků v hotelu Jelenovská

V termínu 23. až 27. dubna 2019 se děti mateřské školy zúčastní ozdravného pobytu s názvem „V přírodě jsme v pohodě“ v hotelu Kamzík, který se nachází v Karlově pod Pradědem v CHKO Jeseníky.

Tento ozdravný pobyt je uskutečňován v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který financuje ubytování a stravování žáků.

Hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení znalostí a dovedností dětí v environmentální oblasti.

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Odkazy

Ministerstvo životního prostředí: www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí: www.sfzp.cz

 

Výběrové řízení – ozdravný pobyt dětí MŠ

Výzva k podání nabídek

Tato výzva podléhá interní směrnici o zadávání veřejných zakázek ZŠ a MŠ Bohumín-Skřečoň, vycházející ze směrnice města Bohumína. Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (ubytování a stravování dětí mateřské školy) na akci s názvem V přírodě jsme v pohodě. Datem vyhlášení výzvy je 24 říjen 2018. Termín pro podání nabídek vyprší 8. listopadu 2018 ve 14.00 hodin.

Pobyt může být uskutečněn v období od 1. března do 18. dubna 2019 nebo od 23. dubna do 27. dubna 2019.

Místo plnění může být na základě schváleného projektu jen ve vybraných lokalitách tří okresů: Bruntál, Frýdek-Místek, Vsetín. Konkrétní povolené lokality jsou uvedeny v „Přehledu oblastí s vyhovující kvalitou ovzduší“ zveřejněných jako příloha č. 7 výzvy NPŽP č. 13/2017 na stránkách https://www.mzp.cz/cz/narodni_program_zivotni_prostredi_trinacta_vyzva.