Okolí školy

 Ve Skřečoni se nacházejí dva významné podniky: Bochemie a Rockwool. Bochemie je předním českým výrobcem dezinfekčních a čistících prostředků. Dánský producent izolačních materiálů Rockwool zde vlastní výrobní závod. Další známou firmou je Emco, kolem jejíž pobočky chodíme na hřiště na Gliňoči.

Bochemie
  Je předním českým výrobcem dezinfekčních a čistících prostředků, biocidů a anorganických chemických specialit, nehalogenové dezinfekce pro zdravotnictví, materiálů pro povrchové úpravy kovů a akumulátorových hmot.
  Nejznámější výrobky: Savo, Chloramin, Bochemit (na ochranu dřeva a stavebního materiálu). Bochemie je držitelem certifikátu jakosti podle norem ISO 9001 a také čestného ocenění Odpovědného podnikání v chemii.Bochemie se snaží o ochranu životního a pracovního prostředí, o snížení úniku škodlivých látek a o zvýšení protihavarijního zajištění podniku. Při udržení nebo posílení pozic v jednotlivých tržních segmentech v České a Slovenské republice se snaží Bochemie pronikat na zahraniční trhy a postupně na nich dosahovat významných postavení.
(pramen: www stránky společnosti Bochemie, s.r.o.)

Rockwool
  Společnost Rockwool v České republice je součástí mezinárodního koncernu Rockwool International, který je největším světovým výrobcem tepelných, zvukových a protipožárních izolací z kamenné vlny. Koncern byl založen v roce 1937 v Dánsku. Jeho dnešním sídlem je dánské městečko Hedehusene, kde se také nachází výzkumná a vývojová základna. Výrobní závody Rockwool jsou situovány takřka po celé Evropě, dvě výrobny jsou v Kanadě, jedna v Malajsii. Prodejní síť izolačních materiálů Rockwool je celosvětová. Počet spolupracovníků společnosti dnes převyšuje sedm tisíc. Od roku 1993 Rockwool úspěšně působí i na českém trhu. Od května 1998 vlastní Rockwool výrobní závod v České republice - Bohumíně. 
(pramen: www stránky společnosti Rockwool)

Nový most

Kvalitní a bezpečné spojení s Bohumínem.

Ojedinělá je zejména závěsná konstrukce, složená ze čtyř mohutných pylonů a ocelových prutů. Pylony jsou vyrobeny z pět centimetrů silného plechu. Neplní jen estetickou funkci, ale nesou celou tíhu mostu. Konkrétně je to 56 lan natažených mezi vrcholy sloupů a konstrukcí mostu. Tato lana nejsou ale klasicky splétaná, ale jedná se o ocelové tyče. Závěsná konstrukce měří 650 tun a jeden pylon váží 28 tun. Celý most měří 100 metrů. Stavět se začal na konci listopadu 2009 a měl trvat devatenáct měsíců.
(Autor: IK, www.bohumin.cz)