Školní družina

Školní družina má tři oddělení (75 dětí). Dvě oddělení jsou společně v budově školní družiny, jedno oddělení v budově základní školy.

Provozní doba školní družiny je ráno před vyučováním v budově školy od 6:00 do 7:40 a odpoledne v budově ŠD a školy od 11:45 do 16:30.

Poplatek činí 150,- Kč za měsíc. Tuto částku je nutno uhradit u ekonomky školy (Ing. Alena Šumková, tel. 596 033 019, +420 731 130 707 ) společně s platbou stravného za následující měsíc. Děti odcházejí ze ŠD podle rozpisu na zápisním lístku - odchod dítěte v jinou hodinu je nutno písemně potvrdit nebo se osobně domluvit s vychovatelkou (telefonické omluvy nejsou přípustné).

Vychovatelky školní družiny

Bc. Radmila Cieslarová

Bc. Vladimíra Nábělková

Helena Banks

Jana Planková

Tel. č. Školní družina, MŠ:+420 59 603 31 29, +420 731 124 629