Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Kamila Wzientková

 

Úřední hodiny pro školní rok 2021/2022

Žáci: pondělí, čtvrtek 7:30 - 8:30

Zákonní zástupci : pátek 7:15 - 9:00, úterý 13:00 - 15:00 (po předchozí domluvě) 

                         

Kabinet: kabinet zástupkyně ředitelky školy

Činnost výchovného poradce:

-   poskytuje poradenskou a informační činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání

-   zjišťuje zájem žáků o další studium, spolupracuje s třídním učitelem

-   shromažďuje informace o možnostech studia na středních školách

-   spolupracuje s Úřadem práce v Karviné, zástupci středních škol a podniků

-   zajišťuje pro žáky a rodiče besedy a přednášky z oblasti volby povolání, školní zralosti, výukových problémů žáků

-   ve spolupráci s třídními učiteli provádí depistáž žáků s výukovými problémy a navrhuje další péči o tyto žáky

-   podílí se na zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky

-   poskytuje informace rodičům a žákům o možnostech využití  služeb pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogického centra a dalších                     odborných zařízení v diagnostice a nápravě výchovných a výukových problémů

-   ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky a navrhuje další péči o ně

 

Důležité adresy a telefonní čísla

Pedagogicko-psychologická poradna Bohumín: 734 355 984

Speciálně pedagogické centrum Karviná: 59 631 49 23, 731 429 211 (vady řeči), 731 429 212 (LMR)

Informační a poradenské středisko ÚP: 950 126 343