Informace o nás

Naše škola již má přes 100 let. Co má ve znaku, snad(no) poznáte z obrázku. Škola je umístěna v okrajové části Bohumína. Její součástí je školní družina, která se nachází přibližně 500 metrů od budovy školy. Mateřská škola se nachází cca 150m od hlavní budovy.

      Škola má 6 odborných učeben: jazykovou učebnu, učebnu chemie a fyziky, počítačovou učebnu s 18 počítači, cvičnou kuchyňi, učebnu přírodopisu, učebnu společenských věd. 7 tříd je vybaveno interaktivní tabulí. Vybudováno bylo školní informační centrum. Škola má nové školní hřiště (basketbal, volejbal, nohejbal, malá kopaná, tenis, stolní tenis, lezecká stěna, streetball, školní dvůr také disponuje tábořištěm a učebním hnízdem v podobě zastřešené pergoly). V blízkém lesoparku využíváme i atletický ovál se škvárovým povrchem. Škola má k dispozici vlastní výdejnu obědů.

Prioritami školy jsou cizí jazyky, počítačová gramotnost, výchova ke zdraví, bezpečné prostředí pro žáky, rodina jako partner školy. Každoročně realizujeme projekty týkající se zdravého životního stylu, dne Země, výuky cizích jazyků. Velmi oblíbený je branný den.

Pracuje zde 16 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny, 3 pedagogické asistentky, 5 učitelek mateřské školy a 6 pracovníků údržby. Školu navštěvuje 235 žáků, mateřskou školu navštěvuje 70 dětí a 75 dětí navštěvuje školní družinu.

Více informací najdete ve Výroční zprávě, která je v písemné podobě k nahlédnutí v ředitelně.

Učíme podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Zelená pro život.