Zápisový lístek pro přijetí na SŠ

17.03.2021 11:11

Zákonní zástupci žáků 9. tříd a přihlášených žáků 5.tříd si mohou vyzvednout zápisový lístek od 22.3. 2021 do 6.4. 2021 od 7:00 do 13:00h v kanceláři výchovného poradce. V jiných termínech po telefonické domluvě (731 130 708).