Zápisové lístky

29.04.2020 14:56

Zákonní zástupci žáků 9. tříd a 5. tříd si mohou vyzvednout zápisový lístek ke vzdělávání na SŠ kterýkoliv den od 4. 5. 2020 v době od 7.00 do 11.00 hod.