Zápisové lístky

16.03.2020 07:53

Zápisové lístky ke vzdělávání na středních školách a víceletých gymnáziích si mohou zákonní zástupci vyzvednout u výchovného poradce - náhradní termín a čas vyzvednutí bude uveden.