Zápis do 1. třídy ZŠ

26.03.2021 12:44

Vážení zákonní zástupci,

s ohledem na aktuální situaci proběhne zápis k povinné školní docházce pouze distanční formou.

Dítě do první třídy můžete zapsat od  7.4.  do  16.4. 2021

Další informace k zápisu naleznete v příloze (viz níže).

 

Je nám líto, že si budoucí prvňáčci a jejich rodiče nebudou moci osobně prohlédnout školu, proto bychom vás rádi provedli naši školou alespoň prostřednictvím videa:

drive.google.com/file/d/1NLQniJgExHsNbeRBBZUKujK4KyivryHQ/view?usp=sharing

a takto školu vidí naši deváťáci:

drive.google.com/file/d/1hjl9R1sLfoeHQ6hCLq_RABsogkBotiQv/view?usp=sharing

 

Přílohy:

Informace k zápisu.docx

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TRVALÉM BYDLIŠTI DÍTĚTE.doc

předběžná přihláška ŠD.doc

Zápisní list .doc

Přihláška dítěte k povinné školní docházce.doc

Žádost o odklad.doc

Žádost o předčasné vřazení.doc