Zápis dětí do první třídy

31.03.2017 15:36

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY SE USKUTEČNÍ  11.4. 2017 OD 8.00 DO 17.00

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI K ZÁPISU PŘINESOU:

RODNÝ LIST DÍTĚTE

SVŮJ OBČANSKÝ PRŮKAZ

POTVRZENÍ ODBORNÉHO LÉKAŘE V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.