Zahájení školního roku MŠ

28.08.2020 13:28
Krásný den všem dětem, rodičům a přátelům naší mateřské školy.
Doufáme, že jste všichni odpočatí a těšíte se spolu s námi na začátek
nového školního roku, věříme, že ho společně zvládneme.
 
Zároveň vás prosíme o dodržování zvýšených hygienických opatření a
pokynů, které jsou vyvěšeny u vstupu do MŠ. Kdo je připraven, není
překvapen, a proto připravte dětem do tašky na značce hygienicky
čistou roušku v igelitovém sáčku.
 
Všechny děti budou mít 1. den zajištěnou stravu, pokud jste si ji
neodhlásili z důvodu nemoci nebo dovolené. Případnou nepřítomnost
dítěte můžete ještě nahlásit do pondělí 31.8.2020 do 12:00 hodin.
Třídy i paní učitelky jsou připravené a těší se jen na vaše děti.