Opakovaná výzva - Výuka druhého cizího jazyka pro 7. ročník

07.05.2020 11:04

VÝUKA DRUHÉHO CIZÍHO JAZYKA PRO 7. ROČNÍK

Vážení zákonní zástupci,

v souladu se školním vzdělávacím programem se žáci 7. ročníku začnou od školního roku 2020/2021 učit povinně druhý cizí jazyk s časovou dotací 2 hodiny týdně.

Naše škola nabízí žákům výuku německého jazyka nebo ruského jazyka.

Výběr jazyka prosím proveďte do 15. 5. 2020 mailem na adresu školy zs-skrecon@mubo.cz

(v mailu uveďte jméno a příjmení žáka a vybraný jazyk).

V případě, že tak neučiníte, bude vaše dítě zařazeno do jazykové skupiny na základě rozhodnutí ředitele školy. Ředitelka školy má rovněž právo přesunout žáky tak, aby byly skupiny rovnoměrně rozděleny.

Děkujeme.