Volby do školské rady

08.06.2021 13:06

Vážení zákonní zástupci,

dle vašich návrhů byli na kandidátku školské rady pro nové funkční období 2021 - 23 z řady zákonných zástupců zapsáni:

1. Kuldánková Monika - členka SRPDŠ, stávající členka ŠR

2. Stará Sandra – zákonný zástupce

3. Bloksch Radim – člen SRPDŠ

 

Volby do Školské rady se uskuteční dne 17.6.2021:

1. přímou volbou - zákonní zástupci mohou hlasovací lístek vhodit do urny ve vestibulu školy v čase  6,30 – 14,00 hod. (hlasovací lístek si vyzvednou v den voleb přímo ve škole)

2. korespondenční volbou - zákonní zástupci v čase od 8.00 hodin do 20.00 hodin prostřednictvím online hlasování  - zpráva s možností hlasování bude rozeslána v den voleb na váš e-mail.

Mgr. Kamila Wzientková - předsedkyně volební komise