Volby do školské rady

18.11.2014 08:46
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
 
Na základě volebního řádu školské rady příspěvkové organizace schváleného radou města 
 
Bohumín usnesením č. 918/62 ze dne 24.8.2005 byla jmenována volební komise ve složení:
 
1. předseda: Mgr. Kamila Wzientková (zástupce ředitele)
 
2. členové: Mgr. Ivana Fišerová
 
3. Mgr. Veronika Válková
 
4. Mgr. Jarmila Czerchová
 
5. Ing. Radomír Lička
 
Úkolem volební komise je příprava a provedení voleb. 
Volby proběhnou dne 25. 11. 2014
 
• od 14.00 do 15.00 hodin pro pedagogické pracovníky 
 
• od 15.30 do 17.30 pro zákonné zástupce 
 
 
SEZNAM KANDIDÁTŮ PRO VOLBU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ DO ŠKOLSKÉ RADY 
 
Seznam kandidátů byl sestaven na základě návrhů zákonných zástupců, které byly podány do 
kanceláře školy do 17.10.2014 předsedkyni volební komise. 
 
Opartyová Markéta Opletalova 60, Bohumín-Skřečoň
 
Parwa Radim Myslivecká 627, Bohumín-Skřečoň
 
Bc.Ucháč Daniel K Záblatí 219, Dolní Lutyně
 
Semančík David Boženy Němcové, Bohumín
 
Podle školského zákona se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.