VE SKŘEČONI SE OBJEVILA BÍLÁ PANÍ, PRAČLOVĚK A MAGDALÉNA DOBROMILA RETTIGOVÁ

09.05.2013 14:32

Nejen tyto, ale mnohé další významné české i světové osobnosti zavítaly v pátek 26. 4. 2013 do tělocvičny skřečoňské základní školy. Žáci 6. – 9. třídy totiž během týdenního historického projektu nazvaného „Historické toulky naším krajem“ poznávali památky, významná místa a osobnosti z doby, o které se učí celý školní rok. Žáci se detailněji zaměřili na pravěk, středověk, novověk a nejnovější dějiny. Ve velmi vyrovnaném klání nakonec zvítězila 8. třída, která kromě pokladu a sladké odměny získala z pokladny SRPDŠ i finanční příspěvek
na školní výlet.


Mgr. V. Válková