Vánoční prázdniny - prodloužení

16.12.2020 11:14

Vzhledem  k aktuální epidemiologické situaci a souvisejícím krizovým opatřením rozhodlo MŠMT (č. j. MSMT-45767/2020-2 a dle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,)

o odlišnosti v organizaci školního roku 2020/21 takto:

Dny 21. prosince a 22. prosince 2020 jsou pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol volnými dny.

V tyto dny neprobíhá vzdělávání (prezenční ani distanční), v provozu není školní družina ani školní jídelna.

 

Provoz školy po vánočních prázdninách začíná 4. 1. 2021. Podmínky budou upřesněny dle aktuální situace v závěru prosince.