Uzavření MŠ

20.03.2020 15:08
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Na základě doporučení krizového štábu města Bohumína (zřizovatele) se
rozhodnutím ředitelky školy ZŠ a MŠ Bohumín-Skřečoň 1.máje 217 okres
Karviná, příspěvková organizace od pondělí 23.3.2020 uzavírá provoz
Mateřské školy Bohumín-Skřečoň.
 
Žádost o ošetřovné při péči o dítě je možné si vyzvednout na sekretariátu
základní školy v pracovních dnech od 7,00 hodin do 11,00 hodin (nahlásíte
jméno a RČ dítěte – prosím připravte si).
 
Doplňující informace:
Od pondělí 23. 3. 2020 bude zajištěn dohled nad dětmi rodičů, jejichž zákonní
zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů
zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených
sil a dalších pracujících rodičů, kteří prokazatelně nemají možnost postarat se o
své dítě.
 
Místo dohledu: areál MŠ a ŠD v objektu MŠ FIT na ul. Okružní č. p.
683 v Novém Bohumíně
 
Rozsah péče:  děti od 3 do 10 let, pobyt od 6:00 do 17:00 hodin
 
Stravování: v kompetenci rodičů (přinesou si děti z domova)
 
V  případě nutnosti využít tuto službu kontaktujte  : 731 130 721 ,
email:  bolcarovicova@seznam.cz