Úvodní třídní schůzky

15.09.2021 08:53

Třídní schůzky se konají v úterý 21.9.2021 v 16,00 hod. ve třídách.

Po ukončení TS se bude konat výroční členská schůze SRPDŠ v jídelně školy (zástupci tříd).

Prosíme o dodržování stanovených hygienických pravidel (dezinfekce rukou, respirátory v prostorách školy).

Děkujeme, těšíme se na vaši účast.