Třídní schůzky a konzultace - 23. 11. 2021

16.11.2021 14:00

1.tř. –  8.tř. konzultace  16,00  - 17,30 hod.

9.tř.  třídní schůzky k volbě povolání

Zákonní zástupci, kteří nemají potřebu konzultovat prospěch a chování svých dětí, budou seznámeni se čtvrtletním hodnocením školního roku 2021/22 prostřednictvím Bakaláře ve středu 24.11.2021. 

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vás žádáme o dodržování následujících opatření:

1) Vstup do školy pouze v respirátoru

2) Dodržujte rozestupy min 1,5m od dalších osob na chodbě, ve třídě

3) Po vstupu do školy si vydezinfikujte ruce

4) Po konzultaci opusťte co nejdříve budovu školy

5) Pokud máte příznaky respiračního onemocnění, nechoďte do školy (náhradní

termín si domluvíte s třídním učitelem e-mailem nebo telefonicky)

6) Za každého žáka se může zúčastnit pouze 1 zákonný zástupce (bez dítěte)

 

Děkujeme za pochopení