Testování žáků od 17.1.2022

13.01.2022 14:03
Vážení zákonní zástupci,
 
od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků 1x týdně (pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu).
 
Testují se všichni žáci, tedy i ti, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci !!!!
Testování nepodstupují žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
 
V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).
 
Pokud bude žák testován pozitivně, bude telefonicky vyrozuměn zákonný zástupce 
o výsledku testu a o nutnosti převzetí svého dítěte.
 
Pravidla testování ve škole zůstávají stejná:
1) žáci docházející do ranní školní družiny se testují v určeném prostoru vestibulu školy  (6,00 - 7,15 hod.) - nutný příchod do 7,15 hod.
 
2) žáci I.stupně testující se v přítomnosti rodičů - v tělocvičně  7,15  - 7,40 hod.
 
3) ostatní žáci ve třídách v přítomnosti třídního učitele v 7,40 hod.
 
Je nutný včasný příchod do školy - 7,40 hod musí být žáci ve třídách !!!
 
Pokud se žák  dostaví na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu v prostoru ve vestibulu školy – tuto skutečnost ohlásí třídnímu učiteli.
 
Nadále jsou platná hygienická opatření:
- chirurgické roušky/respirátory  při pobytu mimo učebnu
- pravidelné mytí a dezinfekce rukou
- dodržování pravidel osobní hygieny
- zákaz vstupu pro osoby s příznaky infekčního onemocnění
- omezení kontaktů mezi dětmi a žáky různých tříd a skupin
- pravidelné větrávání, důkladný úklid a dezinfekce prostor


Mgr. Renata Wybraniecová

ředitelka školy