TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ DNE 1.11. + 8.11.2021

26.10.2021 13:03

Vláda ČR s ohledem na aktuální epidemickou situaci rozhodla dne 25. 10.  2021 o mimořádných opatřeních, které jsou platné pro okres Karviná. V základních školách bude probíhat ve dnech 1.11. a 8.11.2021 neinvazivní testování žáků, které má minimalizovat případné další šíření nemoci COVID-19.

Informace k testování:

7,15 – 7,45      

možnost testování žáků 1. – 5. třídy za přítomnosti rodičů v tělocvičně školy

v 7,40                 

společné testování žáků ve třídách za přítomnosti třídních učitelů

Ranní ŠD          

testování při příchodu ve vestibulu školy

                         (příchod do ranní ŠD do 7,20 hod.)

 

Testování začíná 7,40 hod. ve třídách – nutný včasný příchod do školy!!!!

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

-po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)

-po prodělané nemoci covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) 

-žáci, kteří doloží aktuálně platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (antigenní test platný 24 h., PCR test platný 72 h.)

Žáci, kteří nebudou otestování, musí mít respirátor nebo chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole (včetně výuky) i ve venkovních prostorech (pokud není možno dodržet rozestup 1,5 m), nesmí cvičit v uzavřených prostorách, nesmí zpívat (pokud není možno dodržet rozestup 2 m), při konzumaci potravin a nápojů musí sedět v lavici a udržovat odstup od okolí minimálně 1,5 metru.

Při pozitivním výsledku testu bude telefonicky vyrozuměn zákonný zástupce o výsledku testu a nutnosti převzetí svého dítěte včetně následného PCR testu.

Pokud žák nebude přítomen na testování ve stanoveném termínu a čase, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu u domovnice školy.