Stravování od 1. září 2021

26.08.2021 17:19

Obědy 1. 9. 2021 budou ihned po zahájení, tj. asi v 10.00 hodin.

V případě, že oběd první den nechcete, odhlaste ho v e-stravě, nebo zavolejte paní ekonomce, tel. 731 130 707.

V případě, že se žák ve školním roce 2021/22 nebude nadále stravovat, odhlaste inkaso u paní ekonomky. V opačném případě bude platba inkasem stažena.

Rodiče žáků 1. tříd si mohou přihlásit obědy a zakoupit čip á 100,- Kč od 27. 8. 2021 v kanceláři školy.