Seznam přijatých dětí do MŠ

04.06.2021 16:41

Seznam přijatých dětí pro šk.r.2021/2022

 
dle registr.čísla
 
1/21 dítě přijato
2/21 dítě přijato
4/21 dítě přijato
5/21 dítě přijato
6/21 dítě přijato
7/21 dítě přijato
8/21 dítě přijato
9/21 dítě přijato
10/21 dítě přijato
13/21 dítě přijato
14/21 dítě přijato
15/21 dítě přijato
16/21 dítě přijato
18/21 dítě přijato
20/21 dítě přijato
23/21 dítě přijato
24/21 dítě přijato
26/21 dítě přijato
27/21 dítě přijato
31/21 dítě přijato
34/21 dítě přijato
 
PRO ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ SE DOSTAVTE DO MŠ V DOBĚ : 8.6.2021 od 8:00 hod. do 15:30 hod.
nebo po telefonické domluvě na čísle : 731 130 738
Datum vyvěšení:6.6.2021
Datum stáhnutí vyvěšeného seznamu: 7.7.2021

Přijaté děti podle registračního čísla.docx