Provoz MŠ

13.03.2020 13:00
Na základě doporučení krizového štábu ORP Bohumín ze dne 13. března 2020:
Mateřské školy, které zřizuje město Bohumín, jsou od 16. března 2020 v provozu,
avšak jen pro děti pracujících rodičů.