Organizace výuky od 30.11. 2020

25.11.2020 08:35
Rozhodnutím MŠMT dochází od 30.11.2020 ke změně organizace chodu školy.
Do školy se vracejí k prezenční výuce všichni žáci 1.stupně a žáci 9.tříd. U žáků
6. - 8.třídy bude probíhat rotační prezenční výuka.
Informace hledejte v příloze.
 
Mgr.Renata Wybraniecová, ředitelka školy