Organizace výuky od 2.11.2020

30.10.2020 17:51
Organizace výuky od 2.11.2020
 
Výuka bude nadále probíhat distanční formou (on-line výuka + samostatné práce) v prostředí školního gmailu.
Úkoly a pokyny k výuce jsou přístupné v školní e-mailové schránce žáků.
Žáci mají přístup k videokonferencím (Meet) a virtuální „Učebně“ (Classroom).
 
I. stupeň - dle dohody třídních učitelů s rodiči (po domluvě s ostatními vyučujícími v dané třídě)
II. stupeň - dle rozvrhu hodin a pokynů jednotlivých vyučujících
 
S vyučujícími prosím komunikujte prostřednictvím pracovních e-mailů.
 
Žáci jsou povinni se distanční výuky účastnit (školský zákon § 184a).
 
Děkujeme za spolupráci a věříme, že to společně zvládneme.
Přejeme všem hlavně pevné zdraví.
 
Mgr. Renata Wybraniecová, ředitelka školy