Organizace výuky od 18.11. 2020

13.11.2020 12:28

Dle rozhodnutí MŠMT ze dne 11. 11. 2020 s číslem jednacím MSMT-42283/2020-1 dochází od 18. 11. 2020 k návratu

žáků 1. + 2. třídy k prezenční výuce ve škole.

 

1. Prezenční výuka se týká žáků 1. + 2.třídy.

2. Výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu hodin.

Žáci 1.třídy přicházejí do školy 7,40 – 7,50 hlavním vchodem.

Žáci  2.třídy přicházejí do školy 7,45 – 7,55 vchodem staré budovy.

3. Provoz školní družiny: ranní provoz: 6,00 – 7,45 hod.  v budově základní školy

odpolední provoz:   do 16,30  v budově základní školy

4. Provoz školní jídelny bude obnoven pouze pro žáky 1.+2.třídy.

    Žákům, kteří se stravují, budou obědy automaticky nahlášeny.

5. Distanční výuka ostatních žáků bude probíhat dle stanovených pravidel.


Mgr. Renata Wybraniecová, ředitelka školy

 

INFORMACE K výuce 18.11..doc