Organizace výuky od 1.3.2021

27.02.2021 20:40

Vážení zákonní zástupci,

dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření se s účinností ode dne 27. února 2021 od 0:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. zakazuje osobní přítomnost:

a/ dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole,

b/ žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou domluvených individuálních konzultací,

c/ žáků na zájmovém vzdělávání ve školní družině.

Škola zajišťuje distanční vzdělávání, které je pro žáky 1. – 9. třídy povinné dle § 184a školského zákona. Absence žáka na tomto vzdělávání musí zákonný zástupce řádně omluvit - je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka ve výuce (e-mailem nebo telefonicky třídnímu učiteli nebo přímo vyučujícímu daného předmětu).

Žákům, kteří se neúčastní on-line výuky a ani si nevyzvedávají připravené tištěné materiály, se počítá absence.

Podrobnosti k on-line výuce žáků 1.+2.třídy předají třídní učitelé (výuka probíhá v prostředí školního gmailu ve virtuální „Učebně“ (Classroom). 

 

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci) - podrobnosti a pokyny najdete na webu školy v sekci mateřské školy, informovat vás budou třídní učitelky MŠ.

Obědy budou automaticky odhlášeny žákům, kteří se před jarními prázdninami účastnili prezenční výuky i  dětem mateřské školy (včetně 1.3.).

Ošetřovné: Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení - podrobnosti najdete na: Aktuální informace k ošetřovnému - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz).

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 - VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (odok.cz).

 

Mgr. Renata Wybraniecová - ředitelka školy