Organizace výuky do 4.1.2021 do 10.1.2021

30.12.2020 09:30

Dle usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 a navazujícího dokumentu MŠMT Informace k provozu škol od 27.12.2020 do 10.1.2021 dochází od 4. 1. 2021 k úpravě organizace chodu školy:

  • Do školy budou chodit žáci 1. a 2. třídy
  • Pro žáky 3. – 9.třídy je povinná distanční výuka

Prezenční výuka žáků 1. + 2.třídy probíhá dle pravidelného rozvrhu. Žákům, kteří se stravují, budou obědy automaticky nahlášeny. Provoz školní družiny pro žáky 1. + 2.třídy bude zachován.

Pro žáky 3. – 9.třídy je povinná distanční výuka. Obědy jim budou automaticky odhlášeny.

Více informací viz. příloha.

 

Během pobytu ve škole, školní družině a školní jídelně platí:

  • roušky po celou dobu pobytu ve škole
  • pravidelné mytí a dezinfekce rukou
  • zákaz vstupu doprovodu žáků do budovy školy  

 

Mgr. Renata Wybraniecová – ředitelka školy

informace k provozu školy od 4.1.2021 .docx