KORONAVIRUS

03.03.2020 10:28
KORONAVIRUS
 
DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala
obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně
jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.
1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:
horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:
 
595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)
 
NEBO
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:
. Okres Bruntál 554 774 128
. Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
. Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255
. Okres Nový Jičín 556 770 384-386
. Okres Opava 553 668 846
2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se
ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru,
případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky
onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.
3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových
stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK
a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním
zdravotního stavu.
4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.
5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován.
(Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)
6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných
horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez
nutnosti hospitalizace nebo karantény.
7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství)
bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou
vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.
 
Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený
hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.
 
BLIŽŠÍ INFORMACE:
 
Ministerstvo zdravotnictví ČR:
https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-
vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
 
KHS MSK:
https://www.khsova.cz/
 
Zdravotní ústav v Ostravě:
https://www.zuova.cz/
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje:
https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/KORONAVIRUS

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně 
jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.
 
1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:
horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,
 
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:
 
595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)
 
NEBO
 
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:
. Okres Bruntál 554 774 128
. Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
. Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255
. Okres Nový Jičín 556 770 384-386
. Okres Opava 553 668 846
 
2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.
 
3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.
 
4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.
 
5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován.
(Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)
 
6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.
 
7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.
 
Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.
 
BLIŽŠÍ INFORMACE:
 
Ministerstvo zdravotnictví ČR:
 
KHS MSK:
 
Zdravotní ústav v Ostravě:
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje: