Konverzační soutěž

12.03.2013 07:01

„Kolik řečí znáš ………………“

Skřečoňská základní škola má řadu let výborné výsledky ve výuce cizích jazyků. V letošním
roce naši žáci a učitelé zabodovali hned několikrát. V únorovém okresním kole konverzační
soutěže v anglickém jazyce obsadila žákyně 8.třídy Viktorie Walicová v silné okresní
konkurenci krásné 3. místo. 4.března 2013 v městském kole konverzační soutěže v cizích
jazycích s převahou naše škola obsadila celkově ve všech jazycích a kategoriích 1.místo
Největší úspěchy :
Viktorie Walicová – 1.místo němčina a 2.místo angličtina
Martina Tomášová – 1.místo ruština
Lucie Holaňová –
2.místo němčina
Jiří Lička –
2.místo angličtina

Blahopřání žákům a poděkování učitelům za přípravu.