Klasifikace žáků

26.05.2020 15:10
KLASIFIKACE ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
 
Vážení zákonní zástupci,
hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet z Vyhlášky MŠMT č.211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 vydané dne 27. 4. 2020 a z Pravidel pro hodnocení, které jsou součástí Školního řádu.
Vyhláška vzhledem k nestandardnímu způsobu výuky v druhém pololetí specifikuje způsob klasifikace žáků. Hodnocení z jednotlivých předmětů na vysvědčení bude vycházet z:
1) z podkladů získaných ve druhém pololetí do 10. 3. 2020
2) hodnocení prací, aktivit a přístupu k výuce na dálku (snaha žáků při vypracování úkolů, pravidelnost plnění úkolů, pečlivost, zpětná vazba a komunikace s učiteli, plnění úkolů v aktuálním časovém období)
3) hodnocení práce v období od 25. 5. 2020 (1. stupeň), od 8. 6. 2020 (2. stupeň), pokud se žák výuky účastnil
4) výsledků dosažených za první pololetí školního roku 2019/2020
5) dlouhodobé znalosti výsledků práce jednotlivých žáků
 
Všechny předměty budou hodnoceny známkou.
Zameškané hodiny za druhé pololetí se započítávají pouze do 10. 3. 2020.
 
Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26. 6. 2020. O způsobu předání budete informováni. (29. 6. + 30. 6. ředitelské volno – vyhlášeno z organizačních důvodů již 5. 3. 2020, ve škole budou prováděny plánované stavební úpravy)

KLASIFIKACE ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019.doc