Informace stravné prosinec 2020

16.12.2020 11:15

Obědy za dny 21. a 22.12.2020 odhlásí žákům hromadně ekonomka školy.

Inkaso na stravné v lednu 2021 bude staženo 23.12.2020.

Strávníci, kteří platí hotově si přijdou zaplatit obědy na leden do pátku 18.12.2020.

V pondělí dne 4.1.2021 bude pouze oběd č. 1, případné odhlášky proveďte do 22.12.2020.