Informace pro žáky 9.tříd – návrat do školy od 11.5.2020

04.05.2020 15:55

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost  žáků 9. ročníků v ZŠ za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka není povinná. Stravování nebude zajištěno.

Výuka bude probíhat denně v dvouhodinových blocích  - matematika + český jazyk  v čase 8,00 – 11,30 hod.

Pokud vaše dítě patří do rizikové skupiny (viz Čestné prohlášení, body 1-8), zvažte rizikové faktory a rozhodněte o jeho účasti na vzdělávání – příprava na přijímací zkoušky. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden uvedený bod (2-8) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Do 7.5. 2020 je nutné účast na vzdělávání oznámit škole (telefonicky, e-mailem), pokud jste tak ještě neučinili. Žáka nelze zařadit do školní skupiny po 11.5. 2020.

Pokud své dítě do školy pošlete, vyplňte Čestné prohlášení (viz příloha) a při prvním vstupu do školy ho vaše dítě odevzdá.

Nikdo s příznaky infekce dýchací cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVIDS-19  (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 

Žáci 9.A:

- do školy budou vstupovat v době 7,45 – 7,55 hlavním  vchodem ZŠ

- budou používat šatnu 6.třídy

- vyučovat se budou v 9.A třídě (nová budova, 1.patro)

 

Žáci 9.B :

- do školy budou vstupovat v době 7,45 – 7,55  vchodem na staré budově  ZŠ

- budou používat šatnu 9.třídy

- vyučovat se budou v 6.třídě (stará budova, 1.patro)

 

Opatření platná pro všechny žáky:

- do školy přicházejí v roušce, náhradní roušku mají sebou v igelitovém sáčku

- před vstupem do školy jim bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem

- jsou povinni dodržovat všechna hygienická opatření – mytí rukou, dodržovat 2 m rozestupy, ve třídě používat roušku dle pokynů vyučujícího

- během přestávky opouštět třídu jen na dobu nezbytně nutnou (použití hygienického zařízení), používat roušku

- po skončení výuky neprodleně opustit školu

- pokud by žák během výuky vykazoval příznaky nemoci COVID-19, budou zákonní zástupci informováni a jsou povinni si dítě neprodleně vyzvednout

 

Ze strany školy budou přísně dodržována doporučená epidemiologická a hygienická nařízení MZd a pravidla stanovená krizovými opatřeními:

 

- 15-ti členné neměnné skupiny

- samostatně oddělené prostory pro převlékání a výuku jednotlivých skupin

- 1 žák v lavici

- důkladné čištění místností

- dezinfekce povrchů a předmětů

- dezinfekční prostředky na ruce, jednorázové papírové ručníky a vysoušeče rukou (WC)

- nošení roušek ve společných prostorách (žáci i zaměstnanci)

- vstup do budovy školy pouze žákům 9. ročníků

 

Při nedodržování stanovených pravidel budou žáci ze skupiny vyloučeni.

 

Vážení rodiče.doc 

příloha_čestné_prohlášení.pdf