Informace ke stravování!

15.06.2015 19:22

Informace ke stravování!

 

Vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku, žádáme všechny strávníky,

aby si do středy 24.6.2015 provedli veškeré plánované odhlášky obědů do konce školního roku.

Ve dnech 25. – 26. 6.2015 proběhne na sekretariátě školy vyplácení vratek za odhlášené obědy za 6/2015.

 

Od září 2015 bude výběr stravného probíhat formou inkasa.

Upozorňujeme, že konečný termín odevzdání tiskopisů z bank a přihlášek je nejpozději do 30.6.2015.