Informace k vyzvednutí vysvědčení a odevzdání učebnic

19.06.2020 08:19

 

Vysvědčení za školní rok 2019/2020 si mohou všichni žáci vyzvednout 26. 6. 2020.

(29. 6. + 30. 6. plánované ředitelské volno z důvodu stavebních úprav ve škole.)

Žáci budou pro vysvědčení přicházet a odcházet dle následujícího harmonogramu:

I. tř. příchod -  stará budova 7.40 – 7.50

        odchod -  stará budova  8.50

II. tř. příchod – nová budova 7.40 – 7.50

          odchod – nová budova 8.50

III. tř. příchod – nová budova 7.50 – 8.00

           odchod – nová budova 8.55

IV.A příchod – nová budova 8.00- 8.10

         odchod – nová budova 9.05

IV. B příchod – stará budova 8.00 – 8.10

         odchod – stará budova 9.05

V. tř. příchod – nová budova 8.10 – 8.20

          odchod – nová budova 9.15

VI. tř. příchod – nová budova 8.35 – 8.45

           odchod – nová budova 9.40

VII. tř. příchod – stará budova 8.25 – 8.35

            odchod – stará budova 9.30

VIII. A příchod – stará budova 8.35 – 8.45

            odchod – stará budova 9.40

VIII. B příchod – nová budova 8.25 – 8.35

            odchod – nová budova 9.30

IX.A vysvědčení obdrží na slavnostním vyřazení devátých tříd

IX.B vysvědčení obdrží na slavnostním vyřazení devátých tříd

 

Žáci, kteří nechodili do školy, se pro vysvědčení mohou dostavit jen s vyplněným čestným prohlášením! Bez něho jim nebude umožněn vstup do školy. (příloha_čestné_prohlášení.pdf)

Žáci, kteří si vysvědčení nevyzvednou 26. 6. 2020, ho obdrží až na začátku nového školního roku. Vyzvednutí o prázdninách nebude možné.

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří byli v souvislosti s docházkou do školy přihlášení také ke školnímu stravování, aby zvážili stravování 26. 6. Žáci po obdržení vysvědčení budou muset na oběd čekat pod dozorem třídního učitele.

 

2. ODEVZDÁNÍ UČEBNIC

Platí pro všechny žáky, kteří nechodili do školy!

Tito žáci jsou povinni učebnice odevzdat v termínu:

29. 6. – 30. 6. od 8. 00 do 10. 00 ve svých třídách

Žáci jsou povinni v případě poškození dát učebnice do pořádku, v opačném případě škola má právo požadovat celou nebo částečnou finanční náhradu.

Učebnice budou odevzdávat žáci, zákonní zástupci nebudou mít přístup do školy.

 

příloha_čestné_prohlášení.pdf (248,2 kB)