Četnost testování !!!

30.04.2021 11:37

Vážení zákonní zástupci,

dle mimořádného opatření MZ ze dne 27.4.2021 s č. j. MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN se mění četnost testování dětí, žáků a studentů ve školách.

S platností od pondělí 3. 5. 2021 se testování žáků provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Hlavním testovacím dnem bude pondělí.

Ostatní zavedená pravidla se nemění.