Nepovinné předměty

Angličtina 1,2 třída Úterý 12 - 12:45

Sportovní hry liché týdny úterý 14 - 15:30

Pěvecký sbor liché týdny úterý 14 - 15:30