Sportovní hry chlapci středa 14:00-15:30 (Mgr. Pětroš)

Pohybové hry chlapci úterý (4.-5.tř) 12:45-13:30 (Ing. Sobala)

Sborový zpěv středa 14:00-14:45 (Mgr. Hajdová)

Anglický jazyk 1.tř úterý 11:50-12:35 (Mgr. Hajdová)

Anglický jazyk 2.A pondělí 11:50-12:35 (Mgr. Čepeláková)

Anglický jazyk 2.B čtvrtek 11:50-12:35 (Mgr. Hajdová)

Kurz obsluhy PC 2,3tř. středa 11:50-12:35 (Ing.Sobala)

Kurz obsluhy PC 4,5tř. pondělí 12:45-13:30 (Ing.Sobala)

Pohybové hry dívky 4,5 tř. středa 11:50-12:35 (Bc.Ulmanová)